Матеріали до уроків

Скрайбінг

Техніка, за допомогою якої можна доступно розповісти про складне, цікаво пояснити певний матеріал. Особливість скрайбінгу полягає в тому, що одночасно залучаються різні органи чуттів: слух та зір, а також уява людини, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. Саме ці особливості роблять скрайбінг одним із методів сучасних технологій, який допомагає доступно та легко пояснювати складний матеріал, сприяє розвитку освіти, презентаціям та доповідям, веденню записів та щоденників.

(Цікава презентація до першого уроку географії у 6 класі)

geografia_1

https://www.youtube.com/watch?v=WCfItvnq-u0

Відеоролики на уроки біології у 6 класі

 1. Вивчення клітини: https://www.youtube.com/watch?v=pmSsp0aLP1M
 2. Клітини: https://www.youtube.com/watch?v=UXd0Ej17l3o
 3. Амеба протей: https://www.youtube.com/watch?v=yMZlaOyMeJg
 4. Бактерії: https://www.youtube.com/watch?v=_156kNezQEk
 5. Джгутикові: евглена зелена, трипаносома, лейшманія, опалини https://www.youtube.com/watch?v=Is78bkGal4M
 6. Гідра: https://www.youtube.com/watch?v=j1-wahRfsk0
 7. Інфузорія туфелька: https://www.youtube.com/watch?v=URDRM-kk1AI


Відеоролики до уроків біології у 8 класі

 1. Анатомія і фізіологія людини: https://www.youtube.com/watch?v=d4vrjy7SV6U
 2. Травлення у шлунку: https://www.youtube.com/watch?v=gtVzJV3Sqcc
 3. Робота серця (пізнавальний мультфільм) https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=ZB5Ca5iwz94
 4. Знати щоб вижити (Зупинка різних видів кровотеч) https://www.youtube.com/watch?v=gNCYMZd1bQU


Мультфільм “Казка про хмаринку”

до уроку  географія у 6 класі

Мультфільм_Казка про хмаринку


Матеріали до теми: “Психічні процеси, що лежать в основі пізнання навколишнього світу”

до уроку  біологія у 9 класі

Відчуття, сприйняття та ілюзії

Протягом усього свого життя ми набуваємо досвіду, пізнаємо навколишній світ. Першу інформацію про властивості предметів і явищ довкілля отримуємо за допомогою відчуттів. Відчуття — це первинний етап пізнання людиною світу. Наші уявлення суб’єктивні, оскільки кожен з нас є унікальним. Отже, у нас різні смаки, оцінки, відчуття. Якісні характеристики відчуттів залежить від багатьох факторів: набутого досвіду, емоційного стану та самопочуття, діяльності аналізаторів кожної особистості тощо. Відчуття — це суб’єктивне відображення окремих властивостей предметів і явищ навколишнього світу в корі головного мозку внаслідок їх безпосереднього впливу на наші органи чуття.

Сприйняття — психофізіологічний процес, який полягає у відображенні людиною предметів і явищ, у сукупності всіх їхніх якостей при безпосередній дії на органи чуття.

Результатом сприйняття є цілісний образ об’єкта. Наприклад, узявши в руки нову книгу, ми водночас відображаємо колір її сторінок, вагу, запах друкарської фарби тощо. Усі ці зорові, тактильні, нюхові та інші відчуття, поєднуючись, дають образ книги.

Сприйняття умовно поділяють на організоване (цілеспрямоване (за поставленою метою), планомірне сприйняття предметів або явищ навколишнього світу) і неорганізоване (нецілеспрямоване (без поставлення мети) сприйняття предметів або явищ навколишнього світу).

Ілюзіями називають неадекватні сприйняття, які неправильно, викривлено, помилково відображають об’єкти, що діють на аналізатори. Ілюзії можуть бути зумовлені різними причинами. Однією з них є активізація старих тимчасових зв’язків у нових, істотно відмінних від попередніх ситуаціях.

Існує чимало ілюзій, зумовлених різницею в яскравості предмета й тла сприйняття. На темнішому тлі фігури здаються світлішими, аніж на менш темному.

Ілюзії породжуються діяльністю різних аналізаторів. Найпоширенішими є зорові ілюзії. Вони мають найрізноманітніші причини: вироблені життєвою практикою прийоми зорового сприйняття, особливості зорового аналізатора, зміна умов сприйняття, образне передбачення побаченого, дефекти зору.

Але хоч якою б складною була ілюзія, спотворене сприйняття можна відрізнити від правильного. Практична діяльність людей уточнює образи сприйняття.

Завдання “Цікаві малюнки”

1. Розгляньте малюнок і визначте, скільки тут тварин. Назвіть їх.

vіdchuttja_і_sprijnjattja_-_formuvannja_povedІnki_І_psihІ_3

Залежно від вибору «фігури» і «фону» ми бачимо зображення різних тварин.

Відповідь: слон, кінь, мавпа, собака, кішка, миша. 

2.  Користуючись малюнками, охарактеризуйте кожне сприйняте вами зображення.

vіdchuttja_і_sprijnjattja_-_formuvannja_povedІnki_І_psihІ_5

Ілюзія інтенсивності кольору об”єктів

Відповідь: Обидві фігури коня мають абсолютно однакові кольори, проте кінь по праву сторону здається темнішим.

vіdchuttja_і_sprijnjattja_-_formuvannja_povedІnki_І_psihІ_4

Ілюзії сприйняття розміру

Відповідь: Два центральних кола мають абсолютно однакові розміри, проте праве коло видається меншим.

3. Знайдіть обличчя Наполеона, Жозефіни та їхнього сина.

07Napole

Відповідь: Наполеон справа, Жозефіна зліва, дитина — всередині знизу.


Метеостанція в м. Умань

до уроків  географії у 6  і 8 класі

1

 метеомайданчик

3,1

4

5

IMG_3190

IMG_3199